VEM KAN SKİLJAS FRAN VANNEN SİN UTAN ATT FALLA TARAR?Yorumlar